Studiehulp Hanny

Studiebegeleiding, rekenbegeleiding en bijles

 
 Welkom


_________________________________________________________________________________________________


Sinds 2000 ben ik werkzaam als docent zorg en welzijn, wiskunde en rekenen in het voortgezet onderwijs. Omdat ik het erg belangrijk vind om het contact met het onderwijs te blijven houden, werk ik nog steeds in het onderwijs.


Het werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen geeft mij een goed en voldaan gevoel: het zoeken naar de juiste begeleiding en ondersteuning is elke keer weer een uitdaging, omdat het altijd maatwerk is, geen enkel mens is hetzelfde.  


Vanaf 2006 begeleid ik jongeren. Ik werk met verschillende doelgroepen:

 • Basisschoolkinderen met problemen op het gebied van taal en rekenen, met en zonder dyslexie, en algemene leerproblemen.
 • Jongeren van het VMBO, HAVO en VWO die graag hulp willen bij het plannen, leren en/ of huiswerk maken. Ook is er een mogelijkheid voor bijles.
 • Jongeren met dyslexie en dyscalculie.
 • Jongeren met verschillende vormen van autisme, AD(H)D of hoogbegaafd zijn.
 • Jongeren met andere niet benoemde psychische problematieken.
 • Jongeren met een gecombineerde problematiek. Hierbij kunt u denken aan hoogbegaafd in combinatie met ADD en autisme.
 • Examenleerlingen: begeleiden naar het examen toe.
 • Jongeren/ studenten (mbo/ hbo/ wo) met een planningsproblematiek.
 • Jongeren met faalangst

 

Begeleiding is op verschillende manieren mogelijk:

 • In een klein groepje (maximaal 5 personen)
 • Individueel
 • Op afstand (skype)
 • Bij u thuis: dit kan bij uitzondering en wanneer er ruimte voor is in de planning.   Er wordt gestart met een intake gesprek. We kijken dan samen wat er nodig is aan begeleiding.

Tijdens de begeleiding wordt u maandelijks op de hoogte gehouden van de voortgang. Wanneer er langdurige begeleiding nodig is wordt er een handelingsplan opgesteld. Er wordt dan één keer in de zes weken een rapportage gemaakt en wordt het handelingsplan aangepast waar nodig. Op deze manier houden we de lijnen kort en is het duidelijk wat er van uw zoon of dochter verwacht wordt.

Het is ook mogelijk dat, na overleg met u, contact onderhoud met school of andere instanties.  Begeleiding vindt plaats in Herpen op maandag t/m vrijdag en op zaterdag bij voldoende aanmeldingen in Druten.