Studiehulp Hanny

Studiebegeleiding, rekenbegeleiding en bijles

 
 Studiebegeleiding basisonderwijs


_________________________________________________________________________________________________


Kan uw kind wel wat extra hulp gebruiken bij het rekenen?

Heeft uw kind een achterstand bij taal en spelling of moeite met begrijpend lezen? Ik biedt bijles aan kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Voordat we beginnen, bekijken we samen met u waar voor uw kind de knelpunten zitten bij het leren. Vervolgens gaan we aan de slag.

De bijles is vooral gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden rekenen, taal en begrijpend lezen. Maar ik bied ook hulp bij andere vakken, bijvoorbeeld bij het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt.

 

Het is ook mogelijk dat uw kind extra hulp krijgt bij het maken van het huiswerk. Uw kind leert studievaardigheden aan waar het de rest van zijn leven profijt van zal hebben. Uw kind leert om zelfstandig te werken en te plannen. 

Meestal is er nog geen vaste regelmaat in het krijgen van huiswerk; de hulp hiervoor kan dan flexibel worden ingezet.

 

Ik laat uw kind zien dat je tijdens het leren ook plezier kunt hebben. Leren kan heel leuk zijn!Frequentie en tarieven van studiebegeleiding basisonderwijs per 3 kwartier. De begeleiding wordt individueel gegeven.

Frequentie per week

Tarief per week

1 keer week studiebegeleiding bij mij thuis (3 kwartier per keer)

€ 20,-

2 keer studiegeleiding bij mij thuis (3 kwartier per keer)

€ 38,-